TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste koskee asiakkaidemme ja verkkosivuston käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Pyydämme tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin:

 • Kuka on rekisterinpitäjä
 • Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä tiedot kerätään
 • Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste
 • Kuinka kauan säilytämme tietoja
 • Miten sivustolla käytetään evästeitä
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on
 • Mihin tietoja siirretään ja luovutetaan
 • Miten tiedot suojataan
 • Miten voimme tehdä tietosuojaselosteeseen muutoksia

1.     Kuka on rekisterinpitäjä?

Tämän tietosuojaselosteen tarkoittamassa henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjänä on: Rekisterinpitäjä: Mattokutomo Malla Oy

Y-tunnus: 3212756-7

Käyntiosoite: Tornimäentie 2, 62200 Kauhava

Postiosoite: Länsirannantie 838, 62630 Karvala

Sähköpostiosoite: info@mattomalla.fi

2.     Millaisia tietoja käsittelemme ja mistä tiedot kerätään?

Käsittelemme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • asiakkaan yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • asiakkaan tilaus- ja palautustiedot, kuten maksutiedot ja tiedot tilatuista ja palautetuista tuotteista
 • rekisteröityneen asiakkaan tiedot, kuten käyttäjätunnus, kirjautumiset, tallennetut tuotteet, uutiskirjeen tilaus
 • asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä sekä puhelutallenteet
 • lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista
 • verkkosivuston kävijöiden tiedot, kuten automaattisesti kerätyt lokitiedot ja evästeillä kerätyt käyttäjän päätelaitetta ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot kohdan 5 mukaisesti.

Saamme tiedot lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi. Verkkosivuston käyttäjä voidaan tunnistaa palveluihin luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun asiakas kirjautuu tai saapuu verkkopalveluun kohdennetun asiakasviestinnän, kuten uutiskirjeen kautta.

3.     Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelun toimittaminen ja asiakassuhteen hallinta: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen, jonka olemme tehneet kanssasi. Emme voi toimittaa tuotetta/palvelua tai pitää yhteyttä sinuun sopimukseen liittyvissä asioissa ilman henkilötietojen käsittelyä.
  • Kilpailut ja arvonnat: Voimme käsitellä tietojasi kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi ja voittajien arpomiseksi tai valitsemiseksi. Tällöin käsittely perustuu osallistumisen yhteydessä antamaasi suostumukseen tai oikeutettuun etuumme.
  • Markkinointi: Käsittelemme tietojasi markkinointiin oikeutetun etumme perusteella. Sähköinen suoramarkkinointi ja mainonnan kohdentaminen evästeiden avulla voi perustua myös antamaasi suostumukseen.
 • Tietoturvan varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen: Käsittelemme tietoja tietoturvan varmistamiseen. Joudumme myös ajoittain käyttämään tietoja väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen.
 • Liiketoiminnan kehitys: Voimme kehittää liiketoimintaamme tilaustietojen ja verkkosivuston kävijätietojen perusteella. Pyrimme käsittelemään tietoja niin, ettei rekisteröity ole niistä tunnistettavissa. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
 • Oikeuksiemme turvaaminen: Voimme joutua käsittelemään henkilötietoja voidaksemme esittää tai puolustautua oikeusvaateeseen taikka ratkaistaksemme riitoja ensisijaisesti sovinnollisesti. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
 • Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

4.     Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Pääasiallisesti säilytysajat ovat seuraavat:

 • asiakkaidemme henkilötietoja 48 kuukautta viimeisimmästä tilauksesta ja
  • potentiaalisten asiakkaiden, kuten arvontoihin tai kilpailuihin osallistuneiden taikka aiemmin yrityksemme tuotteita tilanneiden henkilöiden, tietoja käsitellään markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen;
 • tositteisiin mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja säilytämme noin seitsemän vuoden ajan kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi.

Huomioithan, että voimme säilyttää tietoja, jos ne ovat tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

5.     Miten sivustolla käytetään evästeitä?

Voimme kerätä palvelun käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Keräämme evästeiden avulla teknisiä tietoja päätelaitteestasi sekä tietoja sivustojemme käy- töstä. Näihin tietoihin kuuluvat yksilöllisen eväste- tai mobiilitunnisteen lisäksi esimerkiksi laitteeseen liittyvät tiedot, kuten laitetyyppi, selainversio, ruudun koko, käyttöjärjestelmä, IP- osoite sekä tiedot verkkopalvelun käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalvelussa vietetystä ajankohdasta ja kestosta ja verkkopalvelussa liikkumisesta tai nähdyistä sisällöistä.

Voimme käyttää istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen, sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi verkkosivustollamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

Luokittelemme evästeet käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:

 • Välttämättömät evästeet: Nämä evästeet ovat välttämättömiä palvelumme ja sen toimintojen, kuten ostoskorin tai kirjautumisen, käyttämiseksi. Nämä evästeet ovat käytössä aina.
 • Analytiikkaevästeet: Näiden evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten palvelua käytetään. Käytämme palvelussamme muun muassa Google Inc.:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua Google Analyticsiä analysoidaksemme verkkosivustojemme käyttöä sekä kehittääksemme verkkosivustojamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta.
 • Mainosevästeet: Näitä evästeitä käytetään mainonnan kohdentamiseen muualla Internetissä. Mainosevästeet ovat lähtökohtaisesti kolmannen osapuolen evästeitä. Osa näistä kolmansista osapuolista käsittelee tietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä, ja lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat niiden tietosuojakäytännöistä.

Voit antaa suostumuksen evästeiden käyttöön tai kieltäytyä suostumuksen antamisesta palvelun evästeasetusten kautta. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa painamalla sivuston alalaidassa ”Evästeasetukset”. Evästeet, jotka ovat välttämättömiä palvelun tarjoamiseksi, kuten sisäänkirjautumiseksi, ovat käytössä myös ilman suostumustasi.

6.     Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Toteutamme lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa alla kuvatut oikeudet:

 • Pääsyoikeus: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin edellyttäen, että tietojen antaminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
 • Tietojen oikaisu- ja poisto-oikeus: Pyynnöstäsi oikaisemme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai tarpeettomat henkilötiedot. Tietoja ei poisteta, jos ne ovat tarpeen esimerkiksi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käsittelyn tai luovuttamisen suoramarkkinointia varten.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Voit milloin tahansa peruuttaa mahdollisesti antamasi suostumuksen suoramarkkinointiin ja evästeisiin.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. Jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi tai vapautesi tai tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, olemme sinuun yhteydessä tietojen käsittelyn jatkamiseksi.
  • Evästeitä koskevat valinnat: Evästetyökalun avulla voit hallita evästeisiin ja niillä kerättyjen tietojen hyödyntämiseen liittyviä valintojasi, esimerkiksi antaa suostumuksen tai peruuttaa antamasi suostumuksen. Evästeasetukset löydät sivuston alanavigaatiosta.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, jos henkilötietojasi on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Valvovan viranomaisen, tietosuojavaltuutetun, yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi. Evästeiden käyttöä valvovan viranomaisen, Traficomin, yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.traficom.fi.

Yllä kuvattujen oikeuksien toteuttamiseksi pyydämme sinua olemaan yhteydessä kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen. Pyydämme sinua todentamaan henkilöllisyytesi, jotta voimme varmistua siitä, ettemme anna tietoja muulle henkilölle kuin rekisteröidylle itselleen.

7.     Mihin tietoja siirretään ja luovutetaan?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jos siirrämme tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten EU:n mallisopimuslausekkeita hyödyntäen.

Emme luovuta tietoja kolmansille niiden omia, itsenäisiä käyttötarkoituksia varten lähtökohtaisesti muissa kuin alla mainituissa tapauksissa:

 • Tuotteiden toimitus: Luovutamme henkilötietojasi, kuten nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, kuljetusyhtiölle siltä osin kuin kuljettaja esim. Posti vastaa tilaamiesi tuotteiden toimittamisesta.
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Oikeusvaateet ja rikkomukset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Suostumus: Voimme suostumuksellasi luovuttaa henkilötietojasi valikoiduille kumppaneillemme.

Toimimme yhteisrekisterinpitäjänä silloin, kun yrityksemme ylläpitää sivua sosiaalisessa mediassa (some) kuten Facebookissa tai hyödyntää sosiaalisen median toiminnallisuuksia palvelussa, kuten tykkää-nappia. Facebook- ja muiden some-sivujen kävijätietojen osalta Facebook sekä muut some-kanavien ylläpitäjät ja yrityksemme ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin ja muiden käytössä olevien some-kanavien ylläpitäjien. Keräämme tilastotietoja mm.Facebook-ja muiden some-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista sekä näemme sivuilla annetut julkiset kommentit ja kommentoijien julkiset profiilitiedot. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tietoihin.

8.     Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

9.     Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 29.5.2024